Vi säljer inte löften

Vi säljer lösningar

Vi säljer inte löften
Vår historia
198919982010201420152015201620172018
1989
Vår första affär! 
Texto Acontecimento 4 1998
Texto Acontecimento 4
Öppningen av vårt första kontor i Faro.
2010
Vår expansion krävde ett fast kontor i Vilamoura.
Öppningen av vår första butik!
2014
Invigning av kontoret i Quarteira. 
2015
 Vår tillväxt har utvidgas till hela landet med invigningen av vår första butik utanför Algarve, i den vackra staden Porto. 
2015
 Under det här året ökade vi marknaden i Albufeira-med öppningen av vår första butik i den här viktiga staden i Algarve. 
2016
 Vår satsning på Albufeira fortsätter, med invigningen av vår andra butik i detta område. 
2017
Med våran närvaro i Albufeira, förstärker vi genom att öppna våran tredje butik på bara tre år.
2018
Vårt varumärke!
Vårt varumärke!
Vårt företag

SORTAMI är ett fastighetsbolag vars team av flerspråkiga yrkesverksamma mäklare har arbetat inom branchen sedan 1989.

Med vår stora kunskap om fastighetsmarknaden ger oss ett utmärkt kontaktnät, både nationellt eller internationellt.

Det är våra nöjda kunder som har hjälpt oss att växa sedan starten, den personliga och nära kontakten vi har med våra kunder är det som låter oss hitta rätt lösningar, vare sig det är till våra köpare eller säljare.
Vår kunskap
Vår kunskap
Det finns flera fördelar med att använda en välkänd fastighetsmäklare som Sortami, vilket känner till den lokala marknaden. Det är där deras yrkesverksamma mäklare bor och arbetar. När du köper eller säljer en fastighet litar du på den erfarenhet som vi har inom fastighetsmarknaden. 

Våra mäklare har olika nationaliteter med erfarenheter från olika sammanhang, vilket gör att de kan hantera olika situationerna och även kommunicera på olika språk, som portugisiska, engelska, franska, spanska, italienska, tyska, svenska , nederländska och serbiska.
Vår service
Vår service
Vårt avtal , utan exklusivitet, erbjuder det följande:

- Marknadsanalys; 
- Fotografier/ virtuell rundtur (360º) av fastigheten;
- Presentation av fastighet på våran hemsida och SORTAMI nyhetsbrev;
- Marknadsföring i SORTAMI katalogen som kommer ut flera gånger om året;
- Marknadsföring i butikernas skyltfönster; 
- Visningar av fastigheten med potentiella köpare;

Om ni vill köpa ert drömhem kan ni räkna med vårt stöd inom följande områden:

- Finansieringslösningar; 
- Hjälp genom hela förhandlingsprocessen; 
- Visningar av alla fastigheter som passar just er; 
- De bästa fastighetserbjudanden; 
- Totalt stöd av alla våra säljare; 
 
Kundservice
Kundservice
Vi är medvetna om hur och vad vi behöver för att vägleda våra kunder!

Process vid köp och försäljning:

a) Lån/inteckning;
b) Undersökning och juridisk analys av dokumentation;
c) Besiktning av fastighet;
d) Försäljningskontrakt;
e) Avtal vid köp och försäljning;
f) Efter att avtalet är underskrivet hos notarien och registrering;

a) Lån/inteckning

För att få ett lån måste banken göra en utvärdering av fastigheten man vill köpa. Vanligtvis är fastigheten en garanti för betalning av lånet.
Köparen som vill ha ett banklån måste bevisa sina årliga inkomster.

b) Analys av dokument

En advokat som kunden själv valt går igenom och analyserar alla följande dokument:
a) Registrering av fastighet;
b) Registreringsnummer och information om fastighet;
c) Licens;
d) Teknisk/detaljerad information av fastighet;
e) Ritningar;
f) Energicertifikat;
g) Regler av fastighetsförvalningen;
h) Bevis på betalning av fastighetsskatt;

- Om fastigheten är i ägarens namn;
- Att det inte existerar några lån, skulder hos kronofogden m.m och att fastigheten säljs utan några problem;
- Att det inte finns några skulder hos skattemyndigheten;
- Att fastigheten byggdes enligt portugisiska regler och lagar;
- Att ytorna av fastigheten överrensstämmer med dokumenten och att inga obehöriga ändringar har gjorts;

c)  Besiktning av fastigheten 

Om man har tvivel eller helt enkelt vill ha en teknisk rapport/besiktning från en ingenjör (fastighetsstruktur, tillstånd, brister, etc.), skall man kontakta en ingenjör för detta ändamål (kostnaden avtalas direkt med ingenjören). 

d)  Försäljningskontrakt

Efter att alla dokument är kontrollerade, förbereder därefter advokaten försäljningskontraktet.
När kontraktet skrivs på betals depositionsavgiften, normalt runt 10%-30% av försäljningspriset.
Detta kontrakt binder bå parter, säljare och köpare, och innehåller de överenskomna villkoren i detalj, och för att garantera alla rättigheter för köparen.

Lagen i Portugal fastställer att om köparen ångrar sig, förlorar de den redan inbetalade depositionen och om säljaren ångrar sig, är de skyldiga att betala tillbaka det dubbla beloppet som tidigare erhållits från köparen som en deposition.

e) Avtal vid köp och försäljning

Köpet är endast slutfört när den slutgiltiga handlingen är undertecknad hos notarie och registreringen av fastigheten görs på köparens vägnar. Vid denna tidpunkt måste hela priset betalas (eller resterande som saknas om en deposition har betalats förut).

Skatter

1) Fastighet- och stämpelskatt;
2) Notarie och Registrering;
3) Advokat, mäklare och ingenjör;
4) Avgift vid lån/inteckning;
5) Fastighetsskatt;

1) Fastighet- och stämpelskatt;

IMT (Fastighetsskatten) består av en enda betalning gjord före försäljningsavtalet skrivs på och kan vara runt 6% när fastigheten är avsedd som bostad (skattens värde beror på typ av fastighet och dess pris).
När fastigheten är avsedd för handel eller tjänster, är den runt 6,5%.
När det gäller rustika byggnader är det 5%. 
Stämpelskatten är en engångsavgift, även betald före handlingen, med ett beloppet på 0,8% av fastighetspriset. 
 
2) Notarie och Registrering

Notariekostnaden ligger runt 500€ per handling (om man har banklån, får man ibland räkna med 2 handlingar). Varje registrering kostar runt 250€. För en vanlig köp- och försäljningshandling kostar det drygt 750€.

3)  Advokat, mäklare och andra i köp- och försäljningsprocessen

Advokatens avgifter beror på priset på fastigheten men är vanligtvis mellan 1% och 2% plus moms.
Komissionen av fastighetsmäklare är oftast 5% plus moms (Notera att i Portugal är det säljaren som betalar till mäklaren).

4) Avgift vid lån/inteckning

Om det innebär ett lån vid köpet och en följd av hypotekslån måste man fortfarande överväga stämpelavgiften på 0,6% på lånebeloppet samt alla (rörliga) kostnader för bankprocessen. 

5) Fastighetsskatt

Efter köpet är ägaren ansvarig för betalningen av IMI (Fastighetsskatten). Denna skatt betalas av vem som äger fastigheten den 31:e december, året som den avser. Beloppet beräknas utifrån fastighetsvärdet av fastigheten och enligt den årliga avgiften per respektive kommun.
Det varierar från 0,3% till 0,5%, för rustika byggnader är det 0,8%. Kapitalvärdet beror på flera faktorer, till exempel typ av fastighet, plats och årtal. 

Våra fastigheter
Våra fastigheter
Vi arbetar med olika fastighetstyper, och med tanke på vissa specifika egenskaper, är de inte alltid lätt att hitta på våran hemsida, därför vänligen kontakta oss om ni vill ha information om följande fastigheter:

- Lägenheter och hus;
- Kontor, butiker lokaler;
- Lager/Förråd och industriutrymmen;
- Hotell och Turism;  
- Byggnader; 
- Tomter för konstruktion; 
$(document).ready(function () { headerscroll.scrollheader(); });